Naslovnica Vijesti BiH U Termoelektrani Tuzla alarmantno stanje, upitna proizvodnja električne energije

U Termoelektrani Tuzla alarmantno stanje, upitna proizvodnja električne energije

alarmantno stanje

Zbog smanjenih isporuka uglja iz Rudnika “Kreka” koje su za prvih sedam mjeseci ove godine manje za 261 tona, stanje sa zalihama u Termoelektrani Tuzla je kritično što dovodi u pitanje proizvodnju električne energije i snabdijevanje potrošača.

Trenutna situacija u Termoelektrani ozbiljna je prijetnja stabilnosti elektroenergetskog sistema u Federaciji BiH jer su raspoložive količine uglja dostatne samo za 10 dana rada jednog bloka na lignit i jednog bloka koji koristi ugalj kvaliteta mrki 2, i njihovu proizvodnju električne energije.

Kako saznajemo iz Elektroprivrede, na depoima se jutros u 7 sati, raspolaže sa 66 hiljada tona uglja ( lignit, mrki 1 i mrki 2), što je u odnosu na 396 hiljada tona koliko je planirano za august ove godine, drastično smanjenje koje utiče na rad termoblokova i uzrokovano je podbačajem isporuka iz Rudnika “Kreka“ koje su iznosile tek 69 hiljada ili manje od 50 posto u odnosu na planiranu količinu.

“Podatak da je na depoima Termoelektrane Tuzla na dan 31. jula 2021. godine, bilo raspoloživo 85 hiljada tona uglja što je također bilo daleko manje od planiranih količina, i podatak da su trenutne zalihe svega 66 hiljada tona, potvrđuje činjenicu da se trend smanjenja isporuka svakodnevno nastavlja”, rečeno je.

Trenutni problemi (zbog smanjenja isporuka uglja) dosežu tačku kulminacije u uslovima kada se Elektroprivreda BiH zbog smanjenja dotoka u akumulacije na Neretvi koje iznose između 60 i 70 posto u odnosu na plan i rada hidroelektrana u smanjenom kapacitetu, nužno oslanja na proizvodnju električne energije u termoelektranama.

Kako snabdijevanje kupaca ne bi bilo ugroženo i kako posljedice svih dešavanja u RU Kreka ne bi imale odraza na elektroenergetski sistem Federacije BiH, u dokumentu koji posjedujemo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je naložilo Elektroprivredi BiH poduzimanje hitnih mjera i urgentnu nabavku nedostajućih količina uglja na tržištu. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije posebno naglašava da cijena uglja nabavljena na tržištu ne smije biti veća od cijene za rudnike iz Koncerna, te da nabavljeni ugalj mora biti kvaliteta koji je deklarisan za rad kotlova u termoelektranama. Elektroprivredi BiH se nalaže da omogući nesmetani rad termoelektrana posebno imajući u vidu situaciju na tržištu električne energije.

alarmantno stanje
Alarmantno stanje u Termoelektrani sa zalihama energenta

Iz ove kompanije su prethodnog dana uputili ozbiljno upozorenje da će problemi u radu Termoelektrane Tuzla sa proizvodnjom i električne i toplotne energije i imati teške posljedice na obezbjeđenje grijanja oko 120 hiljada građana Tuzle i Lukavca, uzimajući u obzir nastupajuću sezonu grijanja. Iz kompanije su naglasili da Termoelektrana Tuzla kontinuirano i bez problema već 38 godina snabdijeva građane Tuzle i gotovo dvije decenije građane Lukavca, kao dio integrisanog sistema daljinskog grijanja.

Da bi posljedice smanjenja isporuke uglja iz Rudnika Kreka bile dijelom ublažene, Elektroprivreda BiH je sve količine uglja proizvedene u ostalim rudnicima Koncerna usmjerila ka TE Tuzla, što značajno utiče na komercijalnu prodaju ovog energenta drugim kupcima, prije svega Natron Hayatu Maglaj, Arcelor Mittalu Zenica i Sisecam Sodi Lukavac, što nažalost ugrožava obavljanje njihovih osnovnih djelatnosti. Također, kako saznajemo, Elektroprivreda BiH je uspjela da nabavi i dodatnih 200.000 tona lignita na tržištu sa isporukom u septembru i oktobru, po cijeni povoljnijoj od cijene koju plaća rudniku Kreka.

Zastoj u restrukturiranju rudnika i smanjene isporuke uglja doveli su Termoelektranu Tuzla u stanje kakvo nije zapamćeno ni u najtežim periodima njenog postojanja.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime