Naslovnica Koronavirus Nove naredbe: Vlada FBiH usvojila nove epidemiološke preporuke

Nove naredbe: Vlada FBiH usvojila nove epidemiološke preporuke

nove epidemiološke preporuke

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o
epidemiološkoj situaciji COVID-19 u na dan 23. augusta 2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Nove epidemiološke preporuke i naredbe donešene su s rokom važenja od 14 dana računajući od 26.
augusta 2021. godine kao danom početka njihove primjene.

Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava
zdravstva, uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.
Krizni štab FMZ-a je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu
epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja
mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi dostavi prijedlog novih.

Krizni štab FMZ-a će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim kriznim
štabovima i kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8. januara 2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Vlada je, također, usvojila i dokument „Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje
javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19″, koji je sastavni dio zaključaka.

Danas je zaključeno i da će sljedeće sedmice biti održan sastanak
premijera FBiH s premijerima kantona, te ministrima zdravstva i direktorima zavoda za javno zdravstvo u FBiH, na kojem će biti razmotreni epidemiološka situacija i poduzimanje mjera.

Nove epidemiološke preporuke i naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 26.8.2021. godine

Vlada Federacije BiH je na 278. sjednici održanoj 26. augusta 2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 26.08.2021. godine i traje 14 dana.

Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 23.07.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka

3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka

4. Usvaja se dokument pod nazivom “Javnozdravstveni kriterij za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19” koji je sastavni dio ovih zaključaka

5. Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

6. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od dana 26.8.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

7. Prije isteka roka iz tačke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim zaključkom, te prema Vladi Federacije BiH dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

8. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-a kantona.

9. U skladu sa Zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije BiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije BiH koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 266. hitnoj sjednici održanoj 27.07.2021. godine.

10. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

RadioSarajevo

Stomatolog otkrio kada i koliko često prati zube: Jednu grešku pravi većina ljudi ,evo o čemu se radi

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime