Naslovnica Lifestyle Kako se ponašati ako izbije požar u vašoj blizini, DETALJNE SMJERNICE ?!...

Kako se ponašati ako izbije požar u vašoj blizini, DETALJNE SMJERNICE ?! Šumski požari i požari u domaćinstvu, upotreba aparata za gašenje požara!

šumski požar

Kako spriječiti požare?

Ne ostavljajte grijna tijela (šporeti, grijalice itd.) NIKADA uključene ukoliko nisu pod vašim nadzorom.
 Ukoliko možete, cigarete konzumirajte u otvorenim prostorijama (balkoni);
Omogućite osobama osposobljenim za tu vrstu radova pregled i reparaciju dotrajalih instalacija u stanovima i zgradama.
Upaljače i šibice ostavljajte izvan dječijeg dometa i objasnite djeci njihovu pravu svrhu.

Požar je nekontrolisano sagorijevanje, koje nanosi materijalne gubitke i može u ugroziti ljudski život. Uprkos modernim metodama gašenja, kao i novoj tehnologiji, požari još uvijek predstavljaju veliku opasnost, kako za stanovništvo tako i za imovinu.
Nekontrolisano sagorijevanje je praćeno oslobađanjem toplote i produkata sagorijevanja koji mogu imati toksične osobine. Dim koji nastaje pri sagorijevanju otežava kretanje i orijentaciju ljudi.
Da bi došlo do gorenja, potrebno je da su istovremeno prisutni materijal koji može da gori, toplota dovoljna dazapali gorivi materijal i zrak (prisustvo kiseonika).

Koje su preventivne mjere koje možemo poduzet da bi se smanjila mogućnost požara?

šumski požari

Iz svih pratećih prostorija (podrumi, garaže itd.) uklonite sve
uskladištene zapaljive stvari (farbe, stare časopise, elemente starog
namještaja, garderobu itd.).
Pokušajte osigurati STALNU prohodnost protivpožarnih puteva, naročito u visokim stambenim objektima i upoznajte djecu s istim.
Naučite kako da pravilno aktivirate i koristite protivpožarni aparat i tome podučite vaše ukućane. Ovo je vrlo važno. Pogledajte OVDJE detaljne upute o korištenju protivpožarnog aparata.
Naučite svoju djecu da zapamte dva važna broja – 123 vatrogasci i 121 operativni centri civilne zaštite.
Ugradite detektore dima na baterije na svim spratovima i provjeravajte njihovu funkcionalnost najmanje jednom godišnje.
Trebate ipak imati plan za evakuaciju u slučaju eventualnog požara.
Ukoliko primijetite požar ili osjetite miris dima u vašem stanu ili
zgradi, postupite kao u navedenom slučaju.

Uputstva za ponašanje u slučaju izbijanja požara u domaćinstvu

šumski požari

Ukoliko primijetite požar, izađite na prozor ili u hodnik i pokušajte obavijestiti druge ukućane i komšije bez da širite paniku.
Pozovite broj 123 – vatrogasci ili operativni centar civilne zaštite -121,
dajući konkretne podatke o lokaciji požara: adresu, sprat i broj stana.
● Ukoliko je požar zahvatio samo jednu od prostorija vašeg stana,
zatvorite vrata te prostorije i isključite električnu energiju.

Pozovite vatrogasce i evakuišite ukućane, a ako je požar manjeg obima, pokušajte da ga ugasite odgovarajućim aparatom za gašenje požara. Izvucite osigurač, usmjerite mlaznicu na dno požara, pritisnite ručicu i pomjerajte lijevo-desno. Ukoliko nemate aparat za gašenje možete koristiti lopatu, pijesak, mokru metlu ili pamučni prekrivač, s tim da uvijek vodite računa o vlastitoj sigurnosti.

● Ukoliko je riječ o požaru većih razmjera, napustite čim prije stan zatvarajući sva vrata za sobom i pokušajte isključiti dotok električne energije. U suprotnom će se, zbog dotoka svježeg zraka, požar brzo proširiti na cijeli stan.
● Prilikom evakuacije važno je da se svi ukućani okupe u istoj prostoriji, jer postoji mogućnost da se djeca iz straha sakriju. Tek kada su svi na broju, krenite ka izlazu.

● Budite spremni da se susretnete sa gustim dimom i toplotom, ukoliko imate vremena obujte cipele sa debljim đonom te ogrnite kaput.
● Ukoliko se nađete u situaciji da se oko vas nalazi velika količina dima, sagnite se i pužite po podu, zadržite dah koliko možete, i dišite plitko
kroz nos i po mogućnosti vežite ili držite krpe i peškire natopljene
vodom preko nosa i usta.
● Nikada ne koristite lift zato što se u toku požara oslobađa gust dim koji sadrži otrovne gasove koji se tako akumuliraju u okna i kabine liftova, što prouzrokuje sigurnu smrt od gušenja.
● Ukoliko se radi o požaru većih razmjera, vodite računa o predmetima
koji vas mogu pogoditi ili na neki drugi način ugroziti (staklo, drvo ili
drugi materijal) i ne pokušavajte da se vratite u zgradu. Ako budete morali brzo da prođete kroz vatru, pokrijte kosu i sagnite glavu, zatvorite oči koliko je moguće, zadržite dah i brzo se krećite.
Ako vas požar neposredno ne ugrožava, onda je najbolje da ostanete u stanu. Ukoliko dim počne da prodire oko vrata, natopite peškire i krpe vodom, stavite ih oko štokova i ispred vrata da spriječite prodor dima u stan. Ukoliko je zrak vani čist izađite na terasu i za sobom zatvoriti balkonska vrata i sačekajte da vatrogasci završe s gašenjem požara, jer ste u svom stanu najsigurniji.

Dobro zapamtite!

Nemojte koristiti vodu:
● za gašenje požara na električnim instalacijama i aparatima, jer se izlažete strujnom udaru,
● za gašenje požara koji je izazvan benzinom ili uljem, jer ove supstance plutaju na povrđini vode i mogu da izazovu širenje požara. U ovom slučaju požar je moguće ugasiti samo aparatom za gašenje požara sa prahom ili CO2 aparatom.
Zapravo je jako važno da znate raspoznati tip požara, jer se različiti tipovi požara smiju gasiti na različite načine, te se i vatrogasni aparati klasifikuju u odnosu na vrstu požara kojeg gase. O tome detaljno čitajte OVDJE.

ŠUMSKI I POŽARI OTVORENIH PROSTORA

šumski požari
Ukoliko uočite šumski požar bez panike se udaljite na bezbijedno odstojanje

Šumski požar je nekontrolisano, stihijsko kretanje vatre po šumskoj površini. Spada u prirodne katastrofe. Razlikuje se po vrsti, načinu postanka i štetama. Za nastanak požara potrebna je određena temperatura, pritisak i kiseonik. Ako se jedno od toga ukloni, požar prestaje.

Ukoliko uočite šumski požar:

● Bez panike se udaljite na sigurno odstojanje;
● Ukoliko ste se zadesili na izletu ili u šetnji sa članovima porodice, provjerite njihovu sigurnost i čim prije pozovite 123 ili 121;
● U razgovoru sa predstavnikom vatrogasne službe morate biti što konkretniji i razgovjetniji dok dajete podatke i koordinate o požaru;
● Nemojte prekidati vezu dok ne date sve potrebne informacije.

Kako da se izbjegnu šumski i požari otvorenih prostora?

Nemojte bacati opuške i cigarete ukoliko se nalazite na prostorima obraslim šumom, travom i niskim rastinjem;
Nemojte spaljivati travu, nisko rastinje niti smeće na otvorenom prostoru, obradivim površinama i u blizini šuma;
Nemojte paliti roštilj na otvorenom prostoru i u blizini zapaljivih stvari (trava, granje itd.);
Vodite računa o upotrebi otvorenog plamena i zabrani pušenja u toku žetvenih radova;
Izbjegavajte sve moguće situacije (neodgovorno bacanje opušaka, igru sa upaljačem ili šibicom, odlaganje većih količina smeća sa mogućnošću samozapaljenja) koje bi se mogle pretvoriti u opasnost od požara;
Uklonite sav gorivi materijal (suha trava, granje, korov) oko kuća, automobila, vikendica i drugih stambenih i pomoćnih objekata.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime